• Skola
  • Lieldienas_2022
  • Foaje
  • Skolas_ter_4
  • Skolas_ter_3
  • Skolas_ter_2
  • Skolas_ter_1
  • Latvijai_100_45
  • Skolu reitings
  • Rudens_izstāde
  • 23

2016.gada vasarā Salaspils 2.vidusskolā tika realizēta projekta „Komunikāciju pārbūve” 2.kārta. Skolēni uzsāks mācības modernās, gaišās izremontētās klasēs, kā arī visi skolas koridori, aktu zāle ir izremontēti. Tika pārbūvēta un izremontēta skolēnu garderobe, katram skolēnam būs savs skapītis virsdrēbēm. Pēc dizaineres izveidotā projekta tika atjaunots skolas foajē, arī skolas dežurantam būs sava darba vieta.

Aktu zāle tiks aprīkota ar modernu mūsdienīgu multimediju projektoru, meiteņu mājturības kabinets tiks aprīkots ar jaunām virtuves mēbelēm un virtuves tehniku. Līdz ar to meitenes mājturības stundās varēs apgūt ne tikai ēdienu gatavošanas teoriju, bet arī praktiski izmēģināt dažādas ēdienu  receptes. Četri kabineti tiks aprīkoti ar multimediju iekārtām, līdz ar to skolotāji savās stundās varēs izmantot IT un jaunas mūsdienīgas mācību metodes.

Šajā mācību gadā ir divas 10.klases, krievu un latviešu plūsmās, jo mācības turpināt mūsu vidusskolā ir izvēlējušies 44 mūsu skolas 9.klašu absolventi. Ir atvērtas četras pirmās klases - 92 pirmklasnieki.

Mūsu skolas skolotāju kolektīvam pievienojās divi jaunie kadri – angļu valodas skolotāja, mūsu bijusī skolas absolvente un latviešu valodas skolotāja, kura var vadīt arī robotikas pulciņu, tā ka nākotnē plānojam atvērt arī robotikas un teātra interešu izglītības pulciņus.

Tāpat kā iepriekšējos gados skola piedalīsies tradicionālajos novada un valsts mēroga pasākumos, turpināsim pilnveidot nu jau 2 gadus iesākto erudīcijas konkursu „Latviski par Salaspili”.

Ir arī liels gandarījums, ka mūsu skolas skolotāja Baiba Asare ir izvirzīta nominācijai „Gada pedagogs - 2016”, kura arī 2016./2017. mācību gadā vadīs kursus Latviešu valodas aģentūrā un direktores vietniece un ģeogrāfijas skolotāja Anita Šaltāne ir otreiz ieguvusi pedagogu kvalifikācijas novērtēšanas 5.pakāpi.

Gribu pateikties Salaspils novada domei par atbalstu skolas vides sakārtošanā, telpas ir atjaunotas, lai varētu uzsākt jauno mācību gadu. Nākotnē vēl liels darbs jāiegulda skolas apkārtnes uzpošanā.

Skolas sirdspuksti ir skolēni,

Bet skolas stiprums – skolotāja.

Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,

Tad skolotāja ir šī luktura liesmiņa.

Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod spēku,

Tad skolotāja ir šī dzēriena biķeris.

Ja skola ir templis, kas sniedz mieru,

Tad skolotāja ir šī tempļa kolonnas.

Tik ilgi pasaule šī, cik ilgi būs skola

Un skolas dvēsele – skolotāja.

Novēlu visiem skolotājiem, skolēniem un vecākiem radošu, veiksmīgu, mācīties un darboties gribošu, Jauno 2016./2017.mācību gadu.

Bilžu galerija.

Skolas direktore Veneranda Bogdāne.

2016.gada 25.augustā mūsu skolas pedagogi piedalījās Salaspils novada augusta konferencē. Tā ir skaista tradīcija, kas ļauj noskaņoties jaunajam darba cēlienam, satikties pēc vasaras ar kolēģiem, uzzināt jaunākās un aktuālākās izglītības darba novitātes, paklausīties interesantus lektorus un Salaspils mēra uzrunu.

Šogad mēs sveicām savu kolēģi latviešu valodas skolotāju Baibu Asari ar titulu "Gada pedagogs". Mēs lepojamies ar Tevi, skolotāja Baiba!

Baiba_Asare

6 lapa no 6