• Skola
  • Lieldienas_2022
  • Foaje
  • Skolas_ter_4
  • Skolas_ter_3
  • Skolas_ter_2
  • Skolas_ter_1
  • Latvijai_100_45
  • Skolu reitings
  • Rudens_izstāde
  • 23

Salaspils novada skolu metodiskās konference

„Digitālo un interneta resursu vieta un loma mācību stundā”

Konferencē piedalījās 108 dalībnieki, bez abām Salaspils vidusskolām, no kurām bija lielākais dalībnieku skaits, piedalījās pedagogi no Siguldas Valsts Ģimnāzijas, Olaines 2. vidusskolas, Ķekavas vidusskolas, Tīraines vidusskolas, Lielvārdes pamatskolas.

 

Konferences atklāšana. 10.00

konference Anita Šaltāne, Salaspils 2.vidusskolas direktores vietniece.

 10.10-10.20 „XXI gadsimta iespējas pedagogiem un izglītojamajiem”

Inga Elksne, Salaspils Novada domes izglītības un kultūras daļas vadītāja

10.20-11.00 „Mediju kompetence - izaicinājums mūsdienu pedagogam”

Liene Valdmane, LVA metodiķe

11.00 - 11.40 "Izglītības tehnoloģiju risinājumi 2014. gadā"

Andris Gribusts, izglītības uzņēmuma "Lielvārds" Kompetences centra vadītājs

11.40-12.00 „Interneta un digitālo mācību resursu izmantošanas prakse”  

Ieva Hermane, Salaspils 1. vidusskola direktora vietniece mācību jomā

12.00.-12.30 „Autortiesību jautājuma aspekts"

Ilona Tomsone Kultūras ministrijas vecākais juriskonsults

Pirmsskolas un sākumskolas izlaidums

06

 

08 05

01

03

„Krāsa un mūsu skola!”

 001 002

003 006

004 005

APSVEICAM!!!

Novada dome organizē svētkus olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem

Dome apsveic 1 Dome apsveic 2

Dome apsveic 3 Dome apsveic 4

Dome apsveic 5 Dome apsveic 6

Dome apsveic 7 Dome apsveic 8

Dome apsveic 9 Dome apsveic 10

 "Uz redzēšanos, skola!"

Pēdējais zvans

9.kl. skolēniem plkst.10.00

12.kl. skolēniem plkst.13.00

Pedejais zvans 3 

Pedejais zvans 2

 

APSVEICAMEnglish 2

ar veiksmīgu uzstāšanos
Ķekavas, Salaspils, Ikšķiles, Siguldas un Olaines novadu
apvienības angļu valodas 3.-6.kl. olimpiādē

5.b klases skolnieku Jevgēniju Lazebņiku   III vieta
un 4.c klases skolnieci Fjodoru Titovu      Atzinība

un viņu skolotājas Afinu Kofekidi un Jeļenu Uvarovu

APSVEICAM!
Vēstuļu konkursa
„Gribu tev, māmiņ, ko teikt!” uzvarētājus:

1.vieta - Veronika Kovaļonoka 9.b

Arīna Kirillova 10.a

2.vieta - Maigonis Vaivods 8.c

Jeļizaveta Daņiļuka 9.c

3.vieta - Darja Gorbunova 8.c

Polina Karpicka 9.b

Mates diena 1 Mates diena 2

Mates diena 3 Mates diena 4

Mates diena 5 Mates diena 6

Latviešu valodas skolotāju komisija.

Pavasaris ir māmiņu gadalaiks- laiks, kad svinam Mātes dienu.

Latviešu valodas stundās sākumskolas skolēnus skolotājas iepazīstināja ar latviešu tautas dainām par māmiņu. Bērni tautasdziesmas gan izteiksmīgi lasīja, gan mācījās no galvas, gan zīmēja ilustrācijas, veidoja kolāžas un plakātus. Labākos darbus pēc tam varēja apskatīt arī izstādē.
Skolēni darbus veidoja ar lielu interesi un atbildības sajūtu. Īpašs paldies vecākiem, kuri atbalstīja savus bērnus.
Par padarīto darbu patiesu gandarījumu izjuta gan skolotājas, gan, protams, arī paši audzēkņi.

5.-9.klašu skolēniem bija uzdevums atrast dzejoli, kuru vēlētos noskaitīt savai māmiņai vai vecmāmiņai. Dzejolis bija jāiemācās no galvas, un labākie izteiksmīgās runas meistari piedalījās skolas konkursā „Es savai māmiņai.”

Kopā konkursā piedalījās 20 dalībnieki.

1.vietu ieguva V.Žagare (5.d) un P.Jaroslavceva (6.a),

2.vietu - G.Ganzuļa (5.c), A.Luņina (7.c) un E.Lauce(7.d),

3.vietu - A.Raduškins (5.b), V.Ņikolajeva (7.a) un V.Avsjuks (7.d).

Patīkami, ka skolēniem patīk izpausties izteiksmīgajā runā. Pateicoties latviešu valodas skolotāju kolektīvam, šāds konkurss jau ir kļuvis par tradīciju.

8.-11.klašu skolēniem bija uzdevums uzrakstīt vēstuli mammai vai vecmāmiņai. Paužot savas emocijas, pārdomas, atmiņas, vēlējumus un atrodot piemērotu citātu. Labāko vēstuļu autori piedalījās vēstuļu konkursā „Gribu tev, māmiņ, ko teikt!”

Visas skolotājas, kas bija žūrijā, noklausoties 13 vēstules, atzina, ka ir ļoti grūti novērtēt, jo visas vēstules ir īpašas, patiesas un ļoti emocionālas. Skolotājām bija patīkams pārsteigums, ka mūsdienās ir tik ļoti mīļi un sirdssilti jaunieši.

Vēstuļu konkursā 1.vietu ieguva V.Kovaļonoka (9.b) un A.Kirillova (10.a) - meiteņu vēstules bija gan sirsnīgas, gan sāpīgas, gan skumjas, gan cerīgas. 2.vietu žūrija piešķīra M.Vaivodam (8.c) un J.Daņiļukai (9.c), bet 3.vietu- D.Gorbunovai (8.c) un P.Karpickai (9.b).

Ļoti ceram, ka vēstules tika nodotas māmiņām!

Sirsnīgs paldies skolotājām: Marutai Šimanskai, Līvijai Muskai, Venerandai Bogdānei, Ingrīdai Smilts, Initai Jurciņai, Svetlanai Možajevai un Baibai Asarei!

Mātes dienai veltīts
5.-7.klašu daiļlasītāju konkurss

APSVEICAM!
daiļlasīšanas konkursa „Es savai māmiņai” uzvarētājus:

1.vieta - Viktorija Žagare 5.d
Polina Jaroslavceva 6.a
2.vieta - Georgijs Ganzuļa 5.c
Anastasija Luņina 7.c
Elizabete Lauce 7.d
3.vieta - Artūrs Raduškins 5.b
Valērija Ņikolajeva 7.a
Vladislavs Avsjuks 7.d

Maates diena 1

Latviešu valodas skolotāju komisija.

1 lapa no 4