• Skola
  • Lieldienas_2022
  • Foaje
  • Skolas_ter_4
  • Skolas_ter_3
  • Skolas_ter_2
  • Skolas_ter_1
  • Latvijai_100_45
  • Skolu reitings
  • Rudens_izstāde
  • 23

Mācīties ir interesanti (3)

Pirmdiena, 22 Decembris 2014 00:00

Sociālo zinību stunda LVMI „Silava”

Stundas tēma bija „ Meža dabas aizsardzība”.

2014.gada 5. decembrī 8.a klases skolēni apmeklēja LVMI „Silava” laboratorijas. Institūta darbinieki iepazīstināja skolēnus ar galvenajiem virzieniem savā darbā. Skolēni apmeklēja divas laboratorijas: Meža selekcijas laboratoriju un Meža fitopatoloģijas un mikoloģijas laboratoriju. Kopā ar meža selekcijas laboratorijas darbinieku skolēni veica nelielu eksperimentu, vērojot, kā no sēklām aug jaunie priežu stādi. Otrajā laboratorijā skolēnus iepazīstināja ar meža koku parazītiem – sēnītēm un pastāstīja, kā notiek cīņa ar koku slimībām.

Silava 1 Silava 2

Praktiskajā nodarbības daļā skolēni kopā ar institūta darbinieku meklēja brīvā dabā koku „sliktās” sēnītes jeb parazītus un koku „labās” sēnītes, kuras palīdz atveseļot mežu.

Skolēni ar interesi piedalījās nodarbībā, īpaši viņiem patika veikt eksperimentu laboratorijā un meklēt sēnītes brīvā dabā. Bērni uzzināja par dažādām meža vides aizsardzības metodēm un mikroorganismu lomu mežā.

Silava 3

Pirmdiena, 22 Decembris 2014 00:00

Muzejstunda Daugavas muzejā Doles salā

2014.gada 26.novembrī 8.d klasei bioloģijas stunda notika Daugavas muzejā Doles salā ar mērķi – veicināt skolēnu savstarpējās komunikāciju prasmes kopīga uzdevumu veikšanai brīvā atmosfērā un atgādināt par vides nozīmi cilvēku dzīvē.

Muzejpedagoga Z.Gaiļa stāstījums par Daugavas muzeja parka ierīkošanas sākumu XVIII gadsimtā, kad dārza teātra vietā tiek ierīkota brīvdabas skatuve un liepu stādījumi skatuves kulisēm, radīja skolēnos interesi par stundas praktisko daļu.

Skolēni sadalījās grupās pēc brīvas izvēles principa. Katra grupa saņēma izdales materiālu: 15 koku/krūmu siluetu fotogrāfijas ar nosaukumiem, Daugavas muzeja parka kartes fragmentu un rakstāmo. Katra grupa izvēlējās vienu fotogrāfu. Katrai grupai bija jāatrod visi 15 objekti un pie katra no tiem jānofotografējas. Vēlāk bioloģijas skolotājai un muzejpedagogam tika atrādītas fotogrāfijas. Pēc tam, izmantojot parka kartes fragmentu, katra grupa devās meklēt Doles dižozola paliekas, pie kurām satikās visas grupas.

Nobeigumā bija muzejpedagoga stāstījums par cilvēku atbildību dabas priekšā, par Doles dižozolu, kurš auga ap 500 gadu līdz 2007.gada augustam, kad vandāļi koka dobumā sakūra  ugunskuru un nopostīja koku.

Daugava 2 - kopija converted

Skolēniem nodarbība patika, jo bija iespēja sadarboties grupā, būt dabā, pilnveidot savas orientēšanās prasmes, fotografēties kopā ar objektu, mācīties nepiespiestā atmosfērā. Ar 2015.gada aprīli nodarbība tiks iekļauta Daugavas muzeja piedāvājumu klāstā (sazināties ar muzejpedagogu Z.Gaili).

Pirmdiena, 22 Septembris 2014 00:00

Jogurta pagatavošana

2013/2014.mācību gada, mājas apstakļos apgūstot tēmu "Baktērijas", skolēni veica praktisku mājas darbu bioloģijā. Mājas apstākļos bija jāpagatavo jogurts. Viss tehnoloģiskais process jāatspoguļo video klipos, prezentācijās vai fotogrāfijās. Savs paveiktais darbs katram bija jāprezentē. Mājas darbs patika gan skolēniem, gan skolotājai Inārai. Piedāvājam Jūsu uzmanībai dažas versijas.

V.Osipovas, V.Nikolajevas, D.Meļņika jogurta pagatavošanas klips

S.Popovas un A.Balahonovas jogurta pagatavošanas klips