• Skola
 • Foaje
 • Skolas_ter_4
 • Skolas_ter_3
 • Skolas_ter_2
 • Skolas_ter_1
 • Latvijai_100_45
 • Skolu reitings
 • Rudens_izstāde
 • 1b_2020
 • Biologija_2020
 • 23
Piektdiena, 20 Augusts 2021 08:34

Salaspils 2. vidusskolas akreditācija

Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Laika periodā no 2021. gada 26. aprīļa līdz 7. maijam Salaspils 2. vidusskolā notika iestādes akreditācija, kā arī izglītības iestādes vadītājas V.Bogdānes profesionālās darbības novērtēšana.

Akreditācijas process notika attālināti, arī mācību stundas tika vērotas tiešsaistē ZOOM platformā, kā arī iestādes apskate.

Ar 2021. gada 1.septembri skola kļūs par Salaspils pamatskolu, kura realizēs arī uz 6 gadiem akreditētās 4 pamatizglītības programmas:

1. Pamatizglītības programma,

2. Pamatizglītības mazākumtautību programma,

3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,

4. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Jau uz doto brīdi skolā ir pieteikušies 137 pirmklasnieki, 79 no tiem uz latviešu plūsmas pamatizglītības programmu (tās ir jau 3 pilnas klases).

Skolas profesionālā darbība tika vērtēta pēc 7 jomām un 17 vērtēšanas kritērijiem. Akreditācijas procesā notika attālinātas intervijas ar iestādes vadītāju, vietniekiem, pedagogiem, dibinātāja pārstāvjiem, vecākiem, iestādes padomi, izglītojamajiem un atbalsta personālu.

Visas jomas tika novērtētas uz “labi” vai “ļoti labi”.

Kā izglītības iestādes stiprās puses komisija novērtēja pedagogu dalību aprobācijas projektā “Skola 2030”, projektā iegūtās zināšanas, kuras ir potenciāls pārmaiņu ieviešanā. Skolā ir zinoša vadības komanda, metodisko jomu vadītāji un pedagogi, kuri ir gatavi jauno standartu īstenošanai, var sniegt atbalstu cietiem, plānojot mācīšanos dažādu grupu vajadzībām.

Augstu novērtēja skolas materiāli tehnisko nodrošinājumu, āra teritoriju, kas ir piemērota praktiskiem darbiem svaigā gaisā.

Atzinīgi tika novērtēts arī dibinātāja atbalsts pedagogu motivēšanā un izglītošanā, mērķtiecīgi plānojot pedagogu profesionālo pilnveidi, ņemot vērā aktuālas vajadzības.

Protams, ir arī lietas, kuras vēl jāpilnveido, plānojot nākamā perioda attīstību, iesaistot šajā procesā visas ieinteresētās puses - gan dibinātāju, gan pedagogus, gan izglītojamos un viņu vecākus.

Lasīts 127 reizes Pēdējo reizi rediģēts Trešdiena, 25 Augusts 2021 09:13