• Skola
  • Lieldienas_2022
  • Foaje
  • Skolas_ter_4
  • Skolas_ter_3
  • Skolas_ter_2
  • Skolas_ter_1
  • Latvijai_100_45
  • Skolu reitings
  • Rudens_izstāde
  • 23

Pulciņu nodarbību grafiks

SALASPILS PAMATSKOLAS
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU NODARBĪBU GRAFIKS
2022./2023.mācību gadā

Nr. Pulciņa nosaukums Klašu grupa Diena Laiks Telpa Vadītāja vārds, uzvārds
1. Vizuālās mākslas pulciņš „Krāsainā pasaule” 5. - 9.kl.

Pirmdiena

Piektdiena

1510-1630

1505-1705

11.kab S.Ročite
2. Vokālais ansamblis „Riču račs” 1.- 2.kl. latv.pl.

Trešdiena

Ceturtdiena

1230-1330

Aktu zāle I.Treibaha
3. Vokālais ansamblis „Strautiņš”

1. kl.

Otrdiena

Ceturtdiena

1245-1325

30.kab. N.Kaufelde
4. Vokālais ansamblis „Dzintariņš” 2. – 4.kl

Pirmdiena

Piektdiena

1245-1325

30.kab.

N.Kaufelde
5. Datorikas pamati

1.c kl.

1.d kl.un 1.e kl

Pirmdiena

Trešdiena

1425-1505

45.kab

I.Kursīte

6. Datorikas pamati

1.a kl.

1.b kl

Otrdiena

1245-1325

1350-1430

44.kab

G.Subbotins

7.

„Domāšanas attīstīšana ar dambretes spēles palīdzību”

1.a un 1.b kl.

1.c, 1.e, 1.d kl.

2.c un 2.d kl.

2.a un 2.b kl.

3. kl

4.kl.

Pirmdiena

Otrdiena

Otrdiena

Pirmdiena

Pirmdiena Otrdiena

Pirmdiena Otrdiena

1245-1325

1245-1325

1330-1420

1330-1420

1425-1505

1510-1600

8.kab.

12.,14.kab.

42.kab.

42.kab.

12.,28.kab.

23.kab.

23.kab.

R.Vipulis

8. Vispārējā sporta sagatavošanas pulciņš

I gr. 1.c,1.d,1.e,

2.c,2.d, 2.e

II gr.

1.a, 1.b, 2.a, 2.b

III gr.

3.-4.klases

Pirmdiena

Ceturtdiena

1500-1540

1545-1625

1630-1710

Maza zāle

I.Babiča

9. Jaunsargu pulciņš 4.-6.kl Trešdiena 1600-1720 Matīss Miezītis
10. Es nosaku savas izvēles 8. - 9.kl.

Otrdiena

Trešdiena

1510-1610 38.kab. V.Kublicka
11. Improvizācijas teātra studija

2.kl

3.kl.

4. - 6.kl.

Otrdiena

Trešdiena

1230-1310

1330-1410

1435-1515

Aktu zālē/51.kab J.Kolbina-Birzniece
12. Klio stāsta 9.kl

Otrdiena

1530-1630

Ņ.Ļeščenko