• Skola
  • Lieldienas_2022
  • Foaje
  • Skolas_ter_4
  • Skolas_ter_3
  • Skolas_ter_2
  • Skolas_ter_1
  • Latvijai_100_45
  • Skolu reitings
  • Rudens_izstāde
  • 23

Pulciņu nodarbību grafiks

Autors Super User. Posted in Без категории

ALASPILS 2.VIDUSSKOLAS
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU NODARBĪBU GRAFIKS
2020./2021.mācību gadā

Nr. Pulciņa nosaukums Diena Laiks Telpa Vadītāja vārds, uzvārds
1. Klubs „Veselības avots” Otrdiena 1420– 1620 33.kab. I.Ribakovs
2. “Klio stāsta” Ceturtdiena 1420 – 1540 52.kab. T.Lastovska
3. Vizuālās mākslas pulciņš „Krāsainā pasaule”

Otrdiena

Ceturtdiena

1500 – 1620

1440 – 1640

11.kab. S.Ročite
4. Vokālais ansamblis „Riču račs”

Pirmdiena

Otrdiena

1105 – 1145

1105 – 1145

Aktu zāle I.Treibaha
5. Vokālais ansamblis „Strautiņš”

Otrdiena

Trešdiena

1155 – 1235

1155 – 1235

30.kab.

N.Kaufelde
6. Vokālais ansamblis „Dzintariņš”

Pirmdien

Ceturtdiena

Piektdiena

1155 – 1315

1155 – 1235

1155 – 1235

Aktu zāle

30.kab.

N.Kaufelde
7. Datorgrafika Pirmdiena 13301430 45. kab. I.Kursīte
8. „Domāšanas attīstīšana ar dambretes spēles palīdzību”

Otrdiena

Ceturtdiena

Otrdiena

Ceturtdiena

Otrdiena

Ceturtdiena

1200 – 1300

1200 – 1300

1330 – 1430

1330 – 1430

1600 – 1700

1600 – 1700

24.kab.

24.kab.

9.kab.

9.kab.

42.kab.

42.kab.

R.Vipulis

9. Vispārējā sporta sagatavošanas pulciņš

Pirmdiena

 

 

 

Ceturtdiena

1500 – 1540

1550 – 1620

1630 – 1710

1500 – 1540

1550 – 1620

1630 – 1710

Maza zāle

I.Babiča

10.

Teātra pulciņš

     
11. Animācijas pulciņš

     
12. Dizaina prieks

Trešdiena

Piektdiena

1400 – 1540

1400 – 1540

MIC I.Ivanova
13. Tūrisma ģeogrāfija Trešdiena

1420– 1700

43.kab. S.Novaka
14. Leļļu izgatavošanas pulciņš

Otrdiena

Piektdiena

1415 – 1535

1415 – 1535

10.kab. L.Znotiņa
15. Kombinētie rokdarbi

Otrdiena

Piektdiena

1540 – 1620

1540 – 1620

10.kab. L.Znotiņa
16. “Vārda māksla”

Pirmdiena

1420 – 1500

12.kab. I.Ikauniece
17. Prasmīgas rokas Otrdiena 1420 – 1600 10.a kab. Ē.Klīvs
18. Attīstoša matemātika

Pirmdiena

Otrdiena

1105 – 1145

1105 – 1145

7.kab. S.Ivanova
19. Programmēšanas pamati Ceturtdiena

1155 – 1235

1245 – 1325

44.kab. G.Subbotins
20. Sporta spēļu pulciņš

Trešdiena

Piektdiena

1500 – 1700

1430 – 1630

Sporta zāle E.Agafonova