• Skola
  • Lieldienas_2022
  • Foaje
  • Skolas_ter_4
  • Skolas_ter_3
  • Skolas_ter_2
  • Skolas_ter_1
  • Latvijai_100_45
  • Skolu reitings
  • Rudens_izstāde
  • 23

Gada izskaņā Latvijas izglītības sistēmas vadītāji ar patiesu lepnumu iepazīstināja Latvijas iedzīvotājus ar Starptautiskā pētījuma TIMSS 2019 rezultātiem dabaszinātnēs un matemātikā. Tie parādīja, Nacionālā pētījuma vadītājas Latvijā Lindas Mihno vārdiem runājot: “Latvijas izglītības sistēma mazākajās klašu grupās var konkurēt ar pārējo Eiropas valstu izglītības sistēmām. Kā redzams, tad Latvijas sasniegumi starp Eiropas valstīm, kas piedalījušās TIMSS, gan matemātikas, gan dabas zinātņu jomā ir vieni no augstākajiem.” Pētījumā piedalījās mūsu skolas 4. klases (šobrīd šie bērni ir 6. klasē). Un varam ar milzīgu lepnumu teikt, ka ļoti palīdzējām Latvijai sasniegt šos augstos rezultātus. Gan matemātikā, gan dabas zinātnēs Salaspils 2. vidusskolas skolēni ir uzrādījuši augstākus rezultātus par Latvijas vidējiem. Matemātikā 145 valstu vidū Latvija ir 10. pozīcijā ar rezultātu 546, salīdzinājumam 1. pozīcijā atrodas Singapūra ar rezultātu 625, bet 5.pozīcijā Japāna ar rezultātu 593. Mūsu skolas skolēni šai pārbaudē ir uzrādījuši augstākus sasniegumus par Latvijas skolu vidējiem visos vērtējuma rādītājos, to uzskatāmi atspoguļo tabula, un, kas mūsu skolu ierindoja 16. pozīcijā starp visām pētījumā ietvertajām skolām.

Rādītājs Latvija vidēji Salaspils 2. vidusskola
Vidējais matemātikā 546 583
Skaitļi 547 587
Mērījumi un ģeometrija 548 586
Dati 542 582
Zināšanas 537 571
Zināšanu pielietojums 547 583
Pamatojums 554 593

Arī dabas zinātnēs Salaspils 2. vidusskolas skolēni ir uzrādījuši labāku sniegumu visos pārbaudītajos rādītājos par Latvijas skolu vidējiem rādītājiem un palīdzējuši Latvijai kopumā ieņemt augsto 7.pozīciju starp pētījumā iekļautajām 145 valstīm. 1. pozīcijā atkal ir Singapūra, bet augsti izglītības jomā novērtētā Somija ieņem 6. pozīciju.

Rādītājs Latvija vidēji Salaspils 2. vidusskola
Vidējais dabas zinātnēs 542 566
Bioloģija 535 555
Fizikālās zinātnes 553 588
Zemes zinātnes 535 571
Zināšanas 539 566
Zināšanu pielietojums 540 569
Pamatojums 547 569

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts izteicis pateicību par mūsu skolas dalību IEA TIMSS 2019 pētījumā.

Mēs skolas administrācijas vārdā izsakām pateicību visiem šī brīža 6.-to klašu skolēniem par uzrādītajām zināšanām un prasmēm matemātikā un dabas zinātnēs, piedaloties TIMSS 2019 starptautiskajā pētījumā un pateicamies skolotājām Tatjanai Kuļikovai, Jeļenai Paziko, Sandrai Strupei, Nadeždai Solovevai un Jūlijai Ignatovskai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā un pētījuma norisē mūsu skolā.

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Konkurss „Vārdu spēles” mudina latviešu valodu apgūt nevis no mācību vai pasaku grāmatām, bet gan no kalendāra. Prieks, ka kalendāra pētīšana un vārdu meklēšana ir aizrāvusi gan pavisam mazus, gan arī jau lielākus valodas apguvējus.

Novembrī Valodas spēļu klubā viena konkursa dalībnieku skaits ir pārsniedzis 1000! No sirds paldies ikvienam spēlētājam! 

Novembra konkursa loterijā laimīgās lozes noteica vairākus uzvarētājus, starp kuriem ir arī mūsu 3.b klases skolēns Jaroslavs Kovaļovs.

Pateicībā par skolotāju ieguldīto darbu, mudinot bērnus un skolēnus piedalīties Valodas spēļu klubiņa konkursos!

Ābeļdārzos koku zari tukši, tikai šur un tur redzams kāds ābols. Vitamīniem pilnos augļus jāsteidz baudīt svaigus, un to mēs arī ikdienā darām, bet kā tos saglabāt skaistus un veselus arī ziemas mēnešiem? Idejas katrs var izlasīt šajā rakstā.                                                               

8.d klase attālināti un radoši vizuālās mākslas stundā atradusi veidu, kā šo skaistumu iemūžināt – grafikā.

Aboli zimejumi

Vizuālās mākslas skolotāja Anita Terehova

lvAPSVEICAM! 

8.c klases skolnieks IVANS KOVŠARS 

ieguva 3. vietu

Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) olimpiādes 2.kārtā.

Paldies skolotājai Līvijai Muskai!

01.10.2020 mūsu skolas 12.klase apmeklēja NBD, kur nodarbības "Mazā auga lielais potenciāls" laikā, iepazinās ar augu audzēšanas in vitro tehnoloģiju. Šī bija lieliska iespēja skolēniem, apgūstot bioloģijā mācību vielu par biotehnoloģijām, pilnveidot savas prasmes, veicot laboratorijas darbus šīs tēmas ietvaros.

Biologija 12 kl 01 10 2020

14.10.2020 5.d klasei NBD notika nodarbība VIEDĀ ORANŽĒRIJA. Šīs nodarbības laikā skolēni iepazinās ar Botāniskā dārza oranžērijas augu daudzveidību un modernas siltumnīcas tehniskajām iespējām. Nodarbības pirmajā daļā bija ekskursija gida pavadībā, bet otrajā daļā skolēni strādāja grupās. Noskaidroja, kā oranžērijā augiem tiek nodrošināti augšanai nepieciešamie apstākļi. Mācījās novērot, salīdzināt, pētīt augus un atpazīt tos pēc dažādām pazīmēm. Pētīja augu etiķešu saturu un mācījās no tām iegūt nepieciešamo informāciju.

Biologija 5 kl 14 10 2020

21. septembrī 2. klases skolēniem notika projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros kinolektorijs "Iepazīsties - leļlu kino". Skolēni uzzināja kā top leļlu animācijas filmas, satika to veidotājus, redzēja tēlus, kas atdzīvojas uz ekrāna un noskatījās interesantu jaunāko latviešu leļlu animācijas filmu programmmu.

Kinolektorijs 21 09 2020 

No 24. līdz 28. septembrim skolas pagalmu rotāja 1.-4. klašu krāšņa rudens dārzeņu kompozīciju izstāde.

Paldies visiem, kas ļāvās fantāzijai un piedalījās izstādes tapšanā.

kolaza 1  kolaza 2

kolaza 3

Rudens laiks klāt! Ar savām veltēm, vēl sildošajiem saules stariem un laiku, kad Miķeļi jau pavadīti, bet Mārtiņi tikai tuvojas. Mēs jau vairākus gadus rudenī veidojam kompozīcijas skolas dārzā, tāpēc šogad nolēmām izmēģināt savus spēkus dizaina idejas radīšanā un dizaina projekta izstrādē.

Mūsu skolotājai radās ideja vizuālās mākslas stundā uzspēlēt kādu spēli ārā, tad viņa pastāstīja ideju par to, ka kokiem varētu palīdzēt sagatavoties ziemai un mazliet sasildīt drēgnajos rītos.

Tāpēc visi nolēmām "uzklāt" kādu siltu rudens dabas velšu paklāju un sameklējām fotogrāfijas ar paraugiem. Zīmējām skices un sanesām vajadzīgos materiālus, sadalījāmies grupās un devāmies ārā. Atradām divus blakus stāvošus kokus un sagatavojāmies darbam. Mums bija maiss ar čiekuriem, ļoti smags maiss ar akmeņim, koku lapas, pilna mugursoma ar kastaņiem, kadiķu zariņi, vairāki maisi ar sarkaniem, zaļiem un dzelteniem āboliem un pat mazi ķirbji un cidonijas.

No sākuma darbs gāja ne tik viegli. Mums bija tikai skices, bet darba gaitā mērījām, skaitījām. Aplim ar āboliem uztaisījām laukumus, kurus pēc tam pildījām ar izejmateriāliem. Protams, katrai komandai bija sava kompozīcija, bet kopīga bija apļa kontūra no āboliem. Patika un aizrāva tas, ka mēs varējām fantazēt un mācīties krāsu saskaņu, apjautām lielumus un apjomu.

Izveidojot šo dizaina darbu fotografējāmies un bijām lepni, jo visi, kuri gāja garām - skolotāji, vecāki, skolēni - apstājās uz mirkli un teica atzinīgus vārdus.

Pēc šī darba mums visiem sāpēja kājas no ilgas tupēšanas uz zemes, bet uzkrātā pieredze un padarītais darbs sniedza gandarījumu. Skolas teritorija uzplauka rudens krāsās. Paldies skolotājai! Mums tas izdevās!

Autors: Natela Grdzelidze

Video montēja: Artūrs Kanareikins

5 lapa no 6