• Skola
  • Lieldienas_2022
  • Foaje
  • Skolas_ter_4
  • Skolas_ter_3
  • Skolas_ter_2
  • Skolas_ter_1
  • Latvijai_100_45
  • Skolu reitings
  • Rudens_izstāde
  • 23

chemistry 1Apsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos

novadu apvienības ķīmijas 62.olimpiādē,

9.a klases skolnieci Sofiju Kozlovsku - Atzinība

un viņas skolotāju Tatjanu Šuļga.

physicsApsveicam ar veiksmīgu piedalīšanos

 starpnovadu apvienības fizikas 71. valsts olimpiādē

9.a klases skolnieku Kirilu Daņilovu – III vieta

un viņu skolotāju Irinu Korobko. 

Attālinātajā mācību procesā ir čakli zīmēts, interpretēti mākslas darbi un uzkrāta pieredze. 2 mēnešu garumā ir nostiprinātas un pilnveidotas dažādas tehnikas.

Pavasaris jeb ziedonis

Impresionisms

Punktēšanas tehnika

zim tehnikas

Vizuālās mākslas skolotāja Anita Terehova

Latviešu valodas aģentūra sirsnīgu paldies 2020. gada janvārī teica visiem 1234 konkursa dalībniekiem!
Tiek turpināta skolēnu radošo darbu izdevumu sērija, un interesantākie darbi ir iekļauti katra gada krājumā. Skolēnu radošo darbu sērijā izdotas jau trīspadsmit grāmatas. Arī šogad pēc gada varam priecāties par nu jau 8.d klases skolnieces Darjas Morozovas panākumiem, jo 2020. gada izdotajā krājumā ir arī viņas darbs! Lepojamies!

pateciba Morozova 8d zimejums

Gada izskaņā Latvijas izglītības sistēmas vadītāji ar patiesu lepnumu iepazīstināja Latvijas iedzīvotājus ar Starptautiskā pētījuma TIMSS 2019 rezultātiem dabaszinātnēs un matemātikā. Tie parādīja, Nacionālā pētījuma vadītājas Latvijā Lindas Mihno vārdiem runājot: “Latvijas izglītības sistēma mazākajās klašu grupās var konkurēt ar pārējo Eiropas valstu izglītības sistēmām. Kā redzams, tad Latvijas sasniegumi starp Eiropas valstīm, kas piedalījušās TIMSS, gan matemātikas, gan dabas zinātņu jomā ir vieni no augstākajiem.” Pētījumā piedalījās mūsu skolas 4. klases (šobrīd šie bērni ir 6. klasē). Un varam ar milzīgu lepnumu teikt, ka ļoti palīdzējām Latvijai sasniegt šos augstos rezultātus. Gan matemātikā, gan dabas zinātnēs Salaspils 2. vidusskolas skolēni ir uzrādījuši augstākus rezultātus par Latvijas vidējiem. Matemātikā 145 valstu vidū Latvija ir 10. pozīcijā ar rezultātu 546, salīdzinājumam 1. pozīcijā atrodas Singapūra ar rezultātu 625, bet 5.pozīcijā Japāna ar rezultātu 593. Mūsu skolas skolēni šai pārbaudē ir uzrādījuši augstākus sasniegumus par Latvijas skolu vidējiem visos vērtējuma rādītājos, to uzskatāmi atspoguļo tabula, un, kas mūsu skolu ierindoja 16. pozīcijā starp visām pētījumā ietvertajām skolām.

Rādītājs Latvija vidēji Salaspils 2. vidusskola
Vidējais matemātikā 546 583
Skaitļi 547 587
Mērījumi un ģeometrija 548 586
Dati 542 582
Zināšanas 537 571
Zināšanu pielietojums 547 583
Pamatojums 554 593

Arī dabas zinātnēs Salaspils 2. vidusskolas skolēni ir uzrādījuši labāku sniegumu visos pārbaudītajos rādītājos par Latvijas skolu vidējiem rādītājiem un palīdzējuši Latvijai kopumā ieņemt augsto 7.pozīciju starp pētījumā iekļautajām 145 valstīm. 1. pozīcijā atkal ir Singapūra, bet augsti izglītības jomā novērtētā Somija ieņem 6. pozīciju.

Rādītājs Latvija vidēji Salaspils 2. vidusskola
Vidējais dabas zinātnēs 542 566
Bioloģija 535 555
Fizikālās zinātnes 553 588
Zemes zinātnes 535 571
Zināšanas 539 566
Zināšanu pielietojums 540 569
Pamatojums 547 569

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts izteicis pateicību par mūsu skolas dalību IEA TIMSS 2019 pētījumā.

Mēs skolas administrācijas vārdā izsakām pateicību visiem šī brīža 6.-to klašu skolēniem par uzrādītajām zināšanām un prasmēm matemātikā un dabas zinātnēs, piedaloties TIMSS 2019 starptautiskajā pētījumā un pateicamies skolotājām Tatjanai Kuļikovai, Jeļenai Paziko, Sandrai Strupei, Nadeždai Solovevai un Jūlijai Ignatovskai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā un pētījuma norisē mūsu skolā.

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Konkurss „Vārdu spēles” mudina latviešu valodu apgūt nevis no mācību vai pasaku grāmatām, bet gan no kalendāra. Prieks, ka kalendāra pētīšana un vārdu meklēšana ir aizrāvusi gan pavisam mazus, gan arī jau lielākus valodas apguvējus.

Novembrī Valodas spēļu klubā viena konkursa dalībnieku skaits ir pārsniedzis 1000! No sirds paldies ikvienam spēlētājam! 

Novembra konkursa loterijā laimīgās lozes noteica vairākus uzvarētājus, starp kuriem ir arī mūsu 3.b klases skolēns Jaroslavs Kovaļovs.

Pateicībā par skolotāju ieguldīto darbu, mudinot bērnus un skolēnus piedalīties Valodas spēļu klubiņa konkursos!

Ābeļdārzos koku zari tukši, tikai šur un tur redzams kāds ābols. Vitamīniem pilnos augļus jāsteidz baudīt svaigus, un to mēs arī ikdienā darām, bet kā tos saglabāt skaistus un veselus arī ziemas mēnešiem? Idejas katrs var izlasīt šajā rakstā.                                                               

8.d klase attālināti un radoši vizuālās mākslas stundā atradusi veidu, kā šo skaistumu iemūžināt – grafikā.

Aboli zimejumi

Vizuālās mākslas skolotāja Anita Terehova

4 lapa no 5