• Skola
  • Lieldienas_2022
  • Foaje
  • Skolas_ter_4
  • Skolas_ter_3
  • Skolas_ter_2
  • Skolas_ter_1
  • Latvijai_100_45
  • Skolu reitings
  • Rudens_izstāde
  • 23

Cienījamie nākamo pirmklasnieku vecāki!

Salaspils pamatskolā 1.klašu skolēnu sadalījums pa klasēm būs zināms pēc 15.augusta, kad katrs vecāks būs iesniedzis izziņu par sava bērna 5-6-gadīgo programmas apguves vērtējumiem, kurā būs redzams latviešu valodas zināšanu līmenis.

Skolas administrācija

Informācija vecākiem par bērna pieteikšanu 1.klasē

Š.g. 22.februārī pl.18.00 zoom platformā aicinām uz tikšanos topošo pirmklasnieku vecākus.
Lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu un saņemiet piekļuves saiti!

Prezentācija

Pirmklasnieki 2022 2023

Novembris -  mēnesis, kad vairāk nekā citos mēnešos visa Latvijas tauta atceras savus varoņus un svin valsts svētkus, kad lepnums par savu dzimto zemi pārpilda sirdi, kad visi mēs jūtamies vienoti, kad brīvības sajūta un stiprais gars pieaug, veicot kopīgus darbus.

Šī gada svētku moto bija “Iepogājies Latvijā”, un visiem pasākumiem cauri vijās Knuta Skujenieka dzejolis “Poga”.

Jau novembra sākumā visi skolēni iesaistījās pogu veidošanā, un klases labākā, skaistākā poga tika izlikta skolas vestibilā.

Poga

11.novembrī 9.b klases skolēni sagatavoja 5.klašu skolēniem izzinošu viktorīnu par Lāčplēša dienu. Pasākums sākās ar dažādu vēstures notikumu un personību izzināšanu, tad skolēni piedalījās viktorīnā, tā pārbaudot savas zināšanas. Vakarā, krēslai iestājoties, interešu pulciņa “Klio” dalībnieki kopā ar skolotājām Ņinu Ļeščenko un Inetu Ivanovu  izgaismoja skolas žogu ar burciņām valsts karoga krāsās.

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas priekšvakarā notika svētku koncerts, kurā tika sveikti izteiksmīgās runas konkursa laureāti un viņiem bija gods uzstāties ar savu priekšnesumu.

18 11 2022 koncerts

29.novembrī notika patriotiskā mēneša noslēguma pasākums – alternatīvā mācību stunda “Latviski par Latviju”, kuru tradicionāli organizē un vada sākumskolas latviešu valodas skolotājas Svetlana Možajeva un Inita Jurciņa. Šajā mācību stundā piedalījās visas 4.klases. Stundā  savstarpēji sacentās trīs jauktās 4.klašu skolēnu komandas savās zināšanās par Latviju. Paldies skolotājām par sagatavoto citādo mācību stundu!

Latviski par Latviju 2022

4.oktobrī 8.d klase bija mācību ekskursijā uz SIA Salaspils Siltums. Skolēni iepazinās ar siltumenerģijas ražošanu Salaspilī. Ekskursijas laikā skolēni devās uz škeldas un gāzes katlu mājām, apskatīja saules kolektoru lauku.

8d ekskursija Sal siltums

1 lapa no 6