• Latvijai_100_45
 • 1_klasnieki_2018
 • 5_klases_2018
 • Latviski par Latviju
 • Skolu reitings
 • Richu_Rachs
 • Ziemassvetiku_koncerts_2
 • YEYS2018
 • Ziemassvetku_koncerts_1
 • 18.novembris 2015.gadā
 • 1
 • Dambretes
 • Foaje
 • 3
 • Jaksti
 • Satviski par Salaspili
 • 14
 • 23
 • 27
 • 123

Konkursi (1)

8. un 9. klašu skolēnu erudīcijas konkurss ”Jaunieši eksperimentē ” 

 Mērķis

 * Rosināt skolēnu interesi par vidi

 * Popularizēt skolēnu pētniecisko darbību.

 * Veidot izpratni par dabas daudzveidību un vienotību caur eksperimentiem.

 * Aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu skolā.