• Latvijai_100_45
 • 1_klasnieki_2018
 • 5_klases_2018
 • Latviski par Latviju
 • Skolu reitings
 • Richu_Rachs
 • Ziemassvetiku_koncerts_2
 • YEYS2018
 • Ziemassvetku_koncerts_1
 • 18.novembris 2015.gadā
 • 1
 • Dambretes
 • Foaje
 • 3
 • Jaksti
 • Satviski par Salaspili
 • 14
 • 23
 • 27
 • 123

Izglītības programmas

Autors Super User. Posted in Без категории

 • Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (programmas kods 01011121)
 • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
 • Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma (programmas kods 21011121)
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma(programmas kods 31011021)
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma(programmas kods 31011011)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem(programmas kods 21015611)
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem(programmas kods 21015621)