• Latvijai_100_45
 • 1_klasnieki_2018
 • 5_klases_2018
 • Skolu reitings
 • ZZ_cempionats
 • YEYS2018
 • Lacplesa_diena
 • 1
 • Dambretes
 • Foaje
 • 3
 • Latviski par Salaspili
 • 14
 • 23
Piektdiena, 21 Jūnijs 2019 16:01

Jau 5. reizi notiek Salaspils novada pedagogu metodiskā konference

Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

2019. gada 12.jūnijā Salaspils novada pedagogi metodiskajā konferencē "Labās prakses piemēri un risinājumi Jaunā izglītības standarta un pieejas sekmīgai ieviešanai"  izvērtēja savu gatavības pakāpi uzsākt Jaunā izglītības standarta un pieejas realizāciju Salaspils novada izglītības iestādēs.

Šogad tradīcijai Salaspils novada pedagogiem, noslēdzot mācību gadu, tikties metodiskajā konferencē par svarīgām un aktuālām tēmām izglītības jomā ir 5. jubilejas gads. Trīs no notikušajām konferencēm sagatavoja un organizēja Salaspils 2. vidusskola, bet 2 reizes organizatoru lomā bija Salaspils 1. vidusskola.

Šobrīd izglītībā aktuālie atslēgas vārdi, lai sekmīgi uzsāktu pārmaiņu procesu, kā to arī secināja noslēguma paneļdiskusijas dalībnieki, ir: konstruktīva sadarbība, kuras pamatā ir skaidri iezīmēts sasniedzamais mērķis katrā stundā. Skolēniem tiek piedāvāti jēgpilni uzdevumi dažāda dziļuma domāšanas līmeņiem un, skolēns saņem attīstošu atgriezenisko saiti par saviem mācību sasniegumiem katrā darba posmā.

Par šiem jautājumiem konferencē runāja pieaicinātie lektori. Latvijas un Brēmenes Universitāšu doktors filozofijā Edmunds Apsalons lekcijā ”Veiksmīga pārmaiņu komunikācija” un SIA Lielvārds profesionālās pilnveides un izaugsmes konsultante Madara Lāce lekcijā “Apzināta mācīšanās”. Lekcijas bija interesantas un aktuālas jaunā satura un pieejas kontekstā.

Radošajās darbnīcās Salaspils 2. vidusskolas skolotāji dalījās ar uzkrāto pieredzi un zināšanām. Salaspils 2. vidusskola jau trešo gadu piedalās Jaunā standarta un pieejas abrobācijas projektā “Skola2030”, ir viena no 100 Latvijas pilotskolām. Projekta “SKOLA2030” semināros, mācībās, materiālu aprobācijā un pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņā aktīvi līdzdarbojas 24 skolas skolotāji.  Uzkrātie labās prakses piemēri un risinājumi tika piedāvāti konferences dalībniekiem 4 radošajās darbnīcās:  “Pašvadītas mācīšanās elementi sākumskolā”- vadītājas Anta Grāvīte un Sandra Strupe; “Attīstoša atgriezeniskā saite”- vadītājas Baiba Asare un Ņina Ļeščenko; “Jēgpilni uzdevumi dažāda domāšanas dziļuma līmeņiem pēc SOLO taksonomijas”- vadītājas Anita Šaltāne un Tatjana Šuļga; “Labirintu metodes izmantošana mācību stundā”- vadītājas Ināra Pastare un Karīna Petrova. Vienu radošo darbnīcu “Montesori pedagoģijas elementi valodas attīstīšanai” vadīja Domes Izglītības daļas metodiķe Līga Bogdāne un PII “Daugaviņa” vadītāja Inga Ģēģere. Uz šo darbnīcu tika aicināti pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi. Paldies visiem radošo darbnīcu vadītājiem! Lai nekad neapsīkst radošums un vēlme pilnveidoties!

Jaunā standarta realizācija Latvijā sākas no 2019. gada 1. septembra pirmskolas posmā, bet no 2020. gada septembra arī sākumskolas un pamatskolas posmā. Lai kopā izdodas!

Anita Šaltāne, Salaspils 2. vidusskolas direktores vietniece

1 2

 3 4

Bildes no konferences

Lasīts 380 reizes Pēdējo reizi rediģēts Piektdiena, 21 Jūnijs 2019 16:29