• Latviski par Latviju
 • Skolotáju diena
 • Skolu reitings
 • Vaifijs
 • Ziemassvetku_koncerts_1
 • Ziemassvetiku_koncerts_2
 • Richu_Rachs
 • Josta
 • Dambretes turnīrs
 • 18.novembris 2015.gadā
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 4
 • 6
 • 7
 • 9
 • 8

Anastasija Luņina (11.b klase) - skolēns savai skolai.

Arī bija nominēti: Aļona Astašova (9.b klase) un Alisa Kurtukova (10.a klase)

20171214 200039

Anastasija Luņina mācās Salaspils 2. vidusskolā 11.b klasē. Aktīvi piedalās skolas izglītojošos un kultūras pasākumos.

 • Ar mērķi veicināt jauniešu izpratni par aktīvu līdzdalību pašvaldības darbā aktīvi piedalās jauniešu semināros, nodarbībās par “Vienaudžu mediāciju skolā”,  projektu rakstīšanā, neformālās izglītības pasākumā “Out of frame” un izcilāko skolēnu vasaras nometnē “Zelta griezums”. Aktīva skolas pašpārvaldes dalībniece.
 • Radoša un dziedoša personība. Ikgadējā laureāte skolas angļu dziesmu konkursā “All I love is…MUSIC”, ansambļa “Sunrise” dalībniece un 1.starptautiskā vokālā konkursa Karēlijā laureāte, vairākkārtēja daiļlasīšanas konkursu laureāte un skolas pasākumu organizētāja un vadītāja.
 • Ir piedalījusies skolas un starpnovada fizikas, ķīmijas un matemātikas olimpiādē.

20171214 195953

Anastasija ir pozitīvisma iemiesojums, cilvēks, kurš spēj iedvesmot gan savus klasesbiedrus, gan citus jauniešus, cilvēks, kuram vienmēr var uzticēties un uz kuru var paļauties!!!

math iconApsveicam 3.a klases skolnieci Ļesju Uvarovu ar 3.vietu starpnovadu tiešsaistes matemātikas konkursā "Rēķini galvā!"

Paldies visiem skolēniem un  skolotājiem par piedalīšanos konkursā!

Sadarbojoties ar Palīdzēsim.lv mūsu skolas audzēkņi un viņu vecāki ļoti aktīvi iesaistījās  labdarības akcijā "Sasildīsim sirsniņas".

Kopā mēs varam iepriecināt bērnus un jauniešus ar dažādām veselības un sociālā rakstura problēmām,  piepildīt viņu vēlmes, vajadzības un sasildīt viņu sirsniņas!

Labdariba 2017 decembris

Paldies!

Lai veselības tik daudz kā dāvanu!

30. novembrī 6.d un 7.d klase apmeklēja Rīgas vēstures muzeja ekspozīciju. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar Rīdzenes upes vēsturi, uzzināt kāda izskatījās senā Rīgas osta un kāpēc upe tika aizbērta, apskatīt seno Rīgas kuģi un senlietas, kas atrastas arheoloģiskajos izrakumos aizbērtās Rīdzenes upes gultnē.

Īpaši interesants bija gida stāsts par Viduslaikiem. Programmas laikā skolēni uzzināja  par pirmajiem vācu kristietības sludinātājiem, Livonijas ordeni, Latvijas teritorijas pakļaušanu un bruņniecību. Gids stāstījumu apvienoja ar priekšmetu demonstrējumiem, kā arī praktisku līdzdarbošanos lomu spēlē.

WP 20171130 11 14 58 Pro

2017.g. 24.novembrī mūsu skolā norisinājās nu jau tradicionālais erudītu konkurss "Latviski par Latviju." Tajā piedalījās sākumskolas 4.klašu komandas.

Šogad konkurss veltīts Latvijas 99.dzimšanas dienai. Visi bērni, gan komandu dalībnieki, gan līdzjutēju, bija nopietni sagatavojušies.

1.vietu ieguva 4.a klases komanda. Lieliski savas komandas pārstāvēja kapteiņi.

4a 1 4a 2

Paldies visiem skolēniem un visu klašu audzinātājām par entuziasmu un atsaucību!

Latviešu valodas skolotājas - Lana un Inita.

Pasākums notika 10.11.2017. Pasākuma mērķis – sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Pasākumā aktīvi piedalījās 10.-12. kl. skolēni vēstures un sociālo zinību MK skolotāju vadībā. Lai sagatavotu pasākumu, skolēni izmantoja gan internet-resursus, gan mācību grāmatas, gan vēstures avotus un foto materiālus.

Skolēni sagatavoja interesantu pasākuma programmu. Skanēja mūzika, skolēni lasīja dzejoļus. Pasākumā noslēgumā 5. kl. skolēniem tika organizēts konkurss, kurā viņi piedalījās ar lielo interesi.

Pieaugušie skolēni nostiprināja savas zināšanas vēsturē, bet 5. kl. skolēni uzzināja jaunus faktus no Latvijas vēstures.

Pasākumu apmeklēja Salaspils 2. vidusskolas direktore  V. Bogdāne, direktores vietniece O. Smirnova un 5. kl. audzinātājas.

IMG 4225 IMG 4235 IMG 4240

18. oktobrī skolā norisinājās pasākums vācu valodu dienu ietvaros - Filmu vakars vācu valodā. Tā bija ideāla iespēja satikties skolā pēc stundām un baudīt filmu vācu valodā, pielietojot savas valodu zināšanas.

19. oktobrī skolā norisinājās pasākums 11.-12. klasēs vācu valodas dienu ietvaros - “Orientēšanās spēle Salaspilī”. Skolēnu grupa, vācu valodas skolotājas vadībā, organizēja orientēšanās spēli Salaspilī pārējiem saviem klases biedriem. Spēles mērķis bija ieinteresēt un motivēt skolēnus vācu valodas apguvē, ļaujot viņiem radoši izpausties, pielietot savas zināšanas kāda mērķa sasniegšanai, kā arī sastapties ar vācu valodu ārpus skolas sienām. Spēle ilga 4 stundas un ietvēra sevī vairākus līmeņus dažādās Salaspils pilsētas vietās (veikalos, parkos, uzņēmumos utt.) - uzdevumus, piemēram, loģiskus uzdevumus, uzdevumus vācu valodas klausīšanās, lasīšanas un runāšanas prasmju attīstībai, dziesmas, dejas un fiziskās aktivitātes. Izpildot noteiktā līmeņa uzdevumu, skolēni saņēma nākamās vietas aprakstu un varēja doties tālāk. Komanda, kura saņēma visvairāk punktu, kļuva par uzvarētāju un ieguva vērtīgas balvas no Gētes Institūta. 

vacu 1 vacu 2

vacu 3 vacu 4

 

1 lapa no 7